مینویسم برای دل

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سلام

من! نتونستم در عالم واقع خود واقعیم و برای همه به نمایش بگذارم!

اما برای عده کمی نیز از اطرافیانم به طور آزمایشی خود واقعیم را به نمایش گذاشتم

اینجا همان جایی است که میتوانی من را به صورت واقعی و بدون نقاب در یابی!

نه خوبم که بتونی باهام بمونی

نه بدم که ازم فراری بشی

من یه آدمیم مثل همه که نه مثل خودم!

متولد آذر

از آدم ها فراری

لجباز نیستم اما حرف و که رو زمین بندازن ساکت میشم باهاش

بی خیال نیستم اما اگه حرفم و شهید کنه، بی تفاوت میشم باهاش

بی غیرت نیستم، اما اگه بخواد با همه جور آدمی بپره، دیگه هیچی بهش نمی گم!

از گزینش دلم که رد شدی، میشی یه آدم معمولی،مثل رهگذرای تو پارک سوار آزادی

پس من اینطوریم!