مینویسم برای دل

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

با شکوه ترین سکانس

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱ ب.ظ

سکــــــآنس اوّل:

اینکه  یــ وقتآیـــی تنهایی


این که قلقلک گناه بیوفته ب جونت

اینکه یــ وقـــــتــــــــآیی مغلوب می شی و یــ وقـــــتــــــــآیی پیروز

...

کــــــــــــــــــــــآت


سکــــــآنس دوّم:

درگیری دل و هوآی نفْس برآی

 انجام دادن یا ندادن گناه بــــــآعث میــــــشه

تـــــــــــُـــــــــو!

دو دل بـــــمونی!

این همون آزمایش خداست!.

کــــــــــــــــــــــآت

سکــــــآنس سوّم: 

لحظه ای که بعد   انجــــــآم گناه     پیش خودت و خدای خودت رُخ می ده!، رو تصور کن:


اونوقت که  چشمات و می بندی و سرت و میندازی پایین و..


به خودت بگی:فلآنی خراب کردی!

این شرمی که تمام وجود آدم و میگیره از اون شرم هایی هست که خدآ میخــــــــره!

کــــــــــــــــــــــــآت...خدا کنه به اون روزی برسیم ک بتونیم شــیــطـان و مغلوب کنیم!


لعنت به دل سیآه شیطآن!

مُهْر نماز!

چهارشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲ ب.ظ


اومده بود مسجد...

نماز جماعتـ ـش و خوند و رفت!

مُهْر نمازش تنها بود و جماعت تکیه داده بودند به دیوار کناری!

شده ام مثل اون مُهْر؛ تــنــهــا،  بین اون جمعیت مسجد!دریاب مرا اربــــــــاباز اینکه می دونم راه راست کدوم طرفه خوشحالم

اما تـــــــــــنهایی راه نـــــــــــگرانم می کنه!

کمکـــ ــ ــم کن ای سفینة النجاة...

یا حسین!